WWF pozdravlja novi devise oporavka mediteranske sabljarke …

Očekuje se da nova shema upravljanja tunjem dugokrilcem koja uključuje i mjere za kontrolu uzgoja, postane primjer za ostala ribarstva, uključujući i tropske vrste tuna

Povodom zatvaranja dvadesetog sastanaka Međunarodne
komisije za zaštitu atlantskih tuna
u Vilamouri u
Portugalu, svjetska organizacija za zaštitu
prirode WWF (World Wide Fund for Nature)
pozdravlja napore da se postigne dogovor o planu oporavka
mediteranske sabljarke u idućih 15 godina, ali poručuje kako je i
dalje potreban oprez.

“S obzirom da se stokovi ove prepoznatljive vrste pretjerano
izlovljavaju već 30 godina, taj potez je važan prvi korak, ali
mnogo toga još treba učiniti”, poručuje WWF. 

Direktor Mediteranske morske inicijative WWF-a Giuseppe
Di Carlo
kaže kako je uspostava plana oporavka, koji
uključuje formiranje kvota i smanjenje ulova do 15 posto u pet
godina, razdoblja zabrane ulova i druge tehničke mjere koje se
odnose na ribarsku opremu za smanjivanje utjecaja na nedoraslu
ribu, korak u pravom smjeru.

Nakon prijedloga Europske komisije, ugovorne strane dogovorile su
ulovnu kvotu od 10.500 tona u 2017. i postupno
smanjenje za 15 posto u pet godina, od 10.185 tona u 2018. do
8925 tona u 2022. Ranije ove godine, znanstveni odbor
Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna
preporučio je hitno i značajno smanjenje ulova mediteranske
sabljarke koji uključuje čak do 70 posto
nedorasle ribe.

S obzirom da se Svjetski dan ribarstva poklapa
sa zatvaranjem sastanka, WWF je skrenuo pozornost na napredak
postignut s drugim kritičnim vrstama, poput balance u istočnom
Atlantiku i Mediteranu, čiji će devise oporavka ostati gotovo
neizmijenjen do nove procjene statusa stoka, koji nastupa iduće
godine te će biti u suglasnosti sa stavom znanstvenika.

Istodobno, očekuje se da nova shema upravljanja tunjem
dugokrilcem koja uključuje i mjere za kontrolu uzgoja, postane
primjer za ostala ribarstva, uključujući i tropske vrste tuna.

U WWF-u kažu kako je na sastanku Međunarodne komisije također po
prvi puta prihvaćeno formiranje kvota za izlov morskog
psa modrulja
u sjevernom Atlantiku na iznos od
39.102 tone. Ističu kako bi taj povijesno
značajan potez mogao predstavljati osnovu za budući višegodišnji
devise upravljanja ribarstvom, sa ciljem osiguranja održivosti.

Međunarodna komisija za zaštitu atlantskih tuna sastoji se od 51
ugovorne stranke, uključujući i SAD, Japan te Europsku uniju.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>